View Sidebar
Asioita, joita ilman ei voi elää

Asioita, joita ilman ei voi elää

The_Good_Life_-_geograph.org.uk_-_1500162Kun ihmiseltä kysyy, mitkä ovat ne asiat, joita ilman hän ei voisi elää, vastauksia on monenlaisia. Toiset pitävät perhettä ja terveyttä tärkeänä, toiset arvostavat ystäviään tai lemmikkejään. Joillekin työ määrittelee hänen olemassaolonsa, toinen puolestaan nauttii harrastuksista. Elämän tärkeitä asioita, joita ilman ihmiset eivät ole onnellisia, onkin yritetty mitata monin tavoin. Ihmisen tarpeet voidaan luokitella erilaisiin tasoihin, joista muodostuu kokonaisvaltainen elämä.

Fyysiset tarpeet

Fyysisiä tarpeita ovat erilaiset hengissä pysymisen kannalta olennaiset asiat, kuten ravinnon ja juomaveden sekä hapen saanti. Mikäli esimerkiksi ravinnon saanti on rajoittunutta, tämä muodostuu ensisijaiseksi tehtäväksi ihmisen elämässä. Länsimaissa riittävä yöuni on yksi perustarpeista, joka saattaa helposti jäädä täyttymättä. Harrastukset tai työ vievät helposti mennessään.

Turvallisuuden tarpeet

Fyysisten tarpeiden lisäksi ihminen pyrkii kokemaan oloaan turvalliseksi. Tähän ponnistukseen voivat sisältyä erilaiset suojautumiskeinot erilaisilta vaaroilta. Moni kokee oman kodin ja turvatun työn asioiksi, jotka tekevät onnelliseksi. Myös riittävät rahavarat lisäävät turvallisuuden tunnetta.

Sosiaaliset tarpeet

Ihminen on luonnostaan sosiaalinen olento ja osa useita erilaisia sosiaalisia ryhmiä. Ystävyys, rakkaus ja kuuluminen ryhmään, olkoon se perheeseen, työhön tai harrastukseen perustuva, on tärkeä itsensä määrittelyn väline.

Arvonannon tarpeet

Olennainen osa sosiaalisuutta sisältyy myös arvostamisen käsite. Ihminen haluaa saada kunnioitusta muilta, jolloin hänen itsearvostuksensa myös nousee. Arvostus itseä kohtaan puolestaan heikkenee, mikäli kokee jatkuvasti tekevänsä asioita, joita ei pidä merkityksellisenä.

Itsensä toteuttamisen tarpeet

Kaikkien muiden perustarpeiden tultua täytettyä, viimeisenä ja kenties tärkeimpänä, nousee tarve saada toteuttaa itseään. Pelien pelaaminen ja voittaminen liittyvät kiinteästi kaikkiin edellä mainittuihin tarpeisiin. Nykypäivänä erilaiset nettikasinot, kuten GiggleBingo.com ovatkin yhä suositumpia, sillä ne tarjoavat turvallisuuden tunnetta, yhteenkuuluvuutta ja arvostusta. Erityisesti nettikasinot ovat onnistuneet luoman tilan, jossa kuka vain voi milloin ja missä tahansa toteuttaa itseään mieluisalla tavalla.

Onnellisuus siis muodostuu monista osatekijöistä. Jokainen ihminen kuitenkin määrittelee elämässään juuri ne asiat, joita ilman hän ei voi elää.

Comments are closed